+48 91 435 85 14


Przed przystąpieniem do naprawy kluczową sprawą jest diagnostyka rozumiana przez nas jako konkretne wskazanie uszkodzenia. Wykorzystujemy do tego odpowiednie testery, przeprowadzamy jazdę testową w obecności Klienta w celu zaobserwowania objawów, zbieramy wszystkie informacje przekazane przez Klienta. Czasem konieczne są dodatkowe czynności, w tym celu Klient zostawia samochód, a my po rozpoznaniu problemu uzgadniamy z nim cenę diagnostyki. Jeśli mamy akceptację Klienta na nasze warunki podajemy przyczynę uszkodzenia oraz przypuszczalne koszty naprawy.

Każdemu przyjęciu pojazdu do naszego Serwisu towarzyszy utworzenie zlecenia na diagnostykę lub naprawę. Zapisane są w nim problemy, ewentualnie historia pojazdu. Samochód poddawany jest oględzinom.

Jeśli w momencie tworzenia zlecenia przypuszczalne koszty są niemożliwe do oszacowania, podajemy je w późniejszym etapie telefonicznie, lub w przypadku większych napraw wysyłamy e-mail lub fax z kosztorysem. Dopiero po zatwierdzeniu Klienta na naprawę przystępujemy do prac.

W przypadku naprawy skrzyń automatycznych dokładny koszt części możliwy jest do podania dopiero po demontażu kontrolnym i weryfikacji części. Jeśli Klient wyrazi taką potrzebę w jego obecności rozbieramy skrzynię, wskazujemy uszkodzone elementy oraz te części, które należałoby wymienić. Wszystko jest dokładnie myte i czyszczone i następuje weryfikacja części. Gdy mamy już całkowity koszt informujemy o nim Klienta. Jeśli Klient wyrazi zgodę przystępujemy do naprawy.

Ponieważ dużą uwagę przykładamy do tego, by Klienta nie obarczać dodatkowym kłopotem związanym z eksploatacją jego samochodu, jak np. ustawienie geometrii po wymianie elementów z układu zawieszenia, aktualizacja dowodu rejestracyjnego, naprawy blacharskie, zlecamy te dodatkowe prace naszym partnerom. Klient odbiera sprawny samochód po zakończeniu wszystkich zleconych prac. Wszystkie części również załatwiamy we własnym zakresie.

Nie pobieramy zaliczek za naprawy.

Po naprawie wykonujemy jazdę testową. Taką jazdę wykonujemy również z Klientem podczas odbioru pojazdu przed uiszczeniem należności.

Metody płatności to gotówka, przelew bankowy z potwierdzeniem przed odbiorem lub płatność kartą podczas odbioru.

Na naprawiane przez nas skrzynie udzielamy gwarancję.


Jak funkcjonujemy?


  • zgłoszenie

  • utworzenie zlecenia na ustalenie przyczyny lub naprawę

  • diagnostyka z konkretnym wskazaniem uszkodzenia

  • utworzenie kosztorysu naprawy

  • kontakt z klientem

  • przystąpienie do naprawy

  • odbiór pojazdu i zapłata